Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te klikken op deze site ga je hiermee akkoord. LEES VERDER

Parallax Image Parallax Image

Privacy Verklaring

AtSite - Internet Solutions & Productions

Contactgegevens

AtSite B.V. gevestigd aan de Langeweg 99 in 5801 XW Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Websites : www.atsite.nl, www. atstore.nl
Adres : Langeweg 99, 5801 XW Venray
Tel. : +31 (0)478 568 405
E-mail : info[at]atsite.nl

Voor vragen m.b.t. de gegevensbescherming van AtSite B.V. kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AtSite B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website (bijv. alternatief afleveradres), in correspondentie en/of telefonisch

Naast de bovenstaande gegevens worden door derden aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

iDEAL en/of Bancontact betaling via Mollie B.V.
- Bankrekeningnummer; door AtSite B.V. wordt uw bankrekeningnummer niet bewaard, wij gebruiken uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt!)

Cookies
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op een van onze websites
- Internetbrowser en apparaat type
- Meer informatie vind u onder cookies

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]atsite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AtSite B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- AtSite B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- AtSite B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AtSite B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AtSite B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AtSite B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Via de persoonlijke instellingen van uw account heeft u toegang tot alle persoonsgegevens en bestellingen die wij van u hebben ontvangen. Op grond van de wet moeten wij uw gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren. Als u 7 jaar niet meer bij ons heeft besteld, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen uit uw online account. Uw account en al uw gegevens zijn dan online niet meer beschikbaar en worden na 7 jaar ook uit onze boekhouding verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

AtSite B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AtSite B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AtSite B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AtSite B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje onthouden wordt. Deze cookies worden dus gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken met behulp van derden ook analytische cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te onderzoeken. Uw IP-adres wordt hierbij anoniem gemaakt (voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van google). Hieronder een overzicht:

Cookies t.b.v. Googly Analytics; dit zijn analytische cookies die uw websitebezoek registreren.
- Naam: _utma | Bewaartermijn: 2 jaar
- Naam: _utmb | Bewaartermijn: vervalt bij verlaten website
- Naam: _utmc | Bewaartermijn: vervalt 30 minuten na verlaten website
- Naam: _utmz | Bewaartermijn: 6 maanden

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of deze tijdelijk opslaat tot u bijvoorbeeld de browser sluit. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder in cookies is opgeslagen via de instellingen van uw browser bekijken en verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens inzen en corrigeren via de persoonlijke instellingen van uw account. Voor het verwijderen van uw gegevens op onze website kunt u een e-mail sturen naar info[at]atsite.nl.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info[at]atsite.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AtSite B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

AtSite B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AtSite B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. AtSite B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.